Tìm hiểu vụ án phân chia hũ vàng đào được

Ngày xưa ở làng Vĩnh Khê (nay thuộc Hải Phòng) có một lái buôn tên là Trượng. Một hôm, người lái buôn có mua của người láng giềng một miếng đất.

Mua miếng đất xong, anh bèn đào đất ngay để dựng cột nhà thì đào trúng một hũ vàng. Anh bèn chạy qua nhà chủ cũ miếng đất, định trả lại hũ vàng vì anh ta cho rằng mình mua đất chứ không mua hũ vàng.

Nhưng người láng giềng không nhận vì cho rằng mình bán đất có nghĩa là bán tất cả những gì có trên đất.

Hai bên cứ nhường nhau mãi đến khi trời sắp tối mà chẳng ai chịu nhận hũ vàng.

Vụ án phân chia hũ vàng đào được - Ảnh 1

Ảnh minh họa. 

Cả 2 đều nghĩ rằng cũng nên để qua ngày hôm sau cho đôi bên suy nghĩ lại chín chắn rồi hẵng hay.
Nhưng đến sáng hôm sau, hai người lại gặp nhau và cả hai đều cho rằng hũ vàng do mình sở hữu. Cuối cùng vụ việc cũng phải đưa đến vị quan để phân xử.
Quan phán: ‘Hũ vàng thuộc tài sản quốc gia, vậy thu hồi sung công quỹ. Ai có công đào bới, phát hiện sẽ được Nhà nước khen thưởng. Các ngươi về làm đơn xin khen thưởng, đem nộp để quan xét’.
Hai người trở về viết đơn đem nộp quan rồi ngồi chờ từ năm này qua năm khác mà không thấy quan gọi.
Năm năm sau họ lại cùng nhau phát hiện một hũ vàng khác, ở chỗ ranh giới chung của hai mảnh vườn nhưng không thấy họ kiện lên quan nữa.
Ngày nay, chuyện tranh chấp hũ vàng sẽ được pháp luật giải quyết rất thấu tình đạt lý và hũ vàng không phải bị sung công như phán quyết của quan huyện kia.
Xem video:

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>