vật bị chôn dấu

Tìm hiểu vụ án phân chia hũ vàng đào được

Vụ án phân chia hũ vàng đào được - Ảnh 1 Ngày xưa ở làng Vĩnh Khê (nay thuộc Hải Phòng) có một lái buôn tên là Trượng. Một hôm, người lái buôn có mua của người láng giềng một miếng đất. Mua miếng đất xong, anh bèn đào đất ngay để dựng cột nhà thì đào trúng một hũ vàng. Anh bèn chạy qua nhà chủ cũ