tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí

Hỏi Đáp Luật : Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

điều kiện nhận con nuôi, nhận con nuôi, con nuôi có yếu tố nước ngoài, Trường hợp bạn hỏi về điều kiện xin nhận con nuôi này thuộc trường hợp xin nhận con nuôi đích danh.  Khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngòai

Hỏi Đáp luật:Tôi có phải trả nợ thay chồng?

bi-chong-sap-cuoi-danh-2 Tôi kết hôn năm 2006, hiện có 02 con. Vợ chồng không có tài sản chung.Trước khi kết hôn chồng tôi có tài sản riêng là một thửa đất lúa do anh đứng tên chủ sỡ hữu và anh đã vay ngân hàng trước đó ( tôi không được biết ). Đến tháng 05/2013 chồng