tra tấn

Cần có Luật về Phòng, chống tra tấn,nhục hình

Cần có Luật về Phòng, chống tra tấn - Ảnh 1 Theo ĐBQH Đỗ Văn Đương việc trình Quốc hội phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người là cần thiết. Việc phê chuẩn cũng phù hợp với xu hướng chung và nâng cao trách nhiệm của các