Tiền quân Nguyễn Văn Thành

Vị tướng oai hùng phải chịu cái chết trong oan nghiệt vì một bài thơ

Vị tướng oai hùng chết trong oan nghiệt vì một bài thơ - Ảnh 1 Bài thơ bị vu rằng có ý phản loạn, khiến Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, còn người con trai bị trảm quyết.  Nguyễn Văn Thành (1758 – 1817) là một trong những vị khai quốc công thần của nhà Nguyễn, ông bôn ba theo vua Gia Long từ lúc “nằm gai