thuốc độc

Vị tướng oai hùng phải chịu cái chết trong oan nghiệt vì một bài thơ

Vị tướng oai hùng chết trong oan nghiệt vì một bài thơ - Ảnh 1 Bài thơ bị vu rằng có ý phản loạn, khiến Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, còn người con trai bị trảm quyết.  Nguyễn Văn Thành (1758 – 1817) là một trong những vị khai quốc công thần của nhà Nguyễn, ông bôn ba theo vua Gia Long từ lúc “nằm gai