Nguyễn Mại

Chuyện xử án như thần của Nguyễn Mại quan đốc trấn Sơn Tây

Chuyện xử án như thần của quan đốc trấn Sơn Tây  - Ảnh 1 Trong dân gian xứ Đoài thì truyền tụng Nguyễn Mại là Bao Công của đất Việt bởi sự sâu sát, gần gũi với dân và tài xét đoán các việc như “thần”. Nguyễn Mại là người xã Ninh Xá, huyện Chí Linh, nay là thôn Ninh Quang xã Nhân Huệ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sinh