người lao động

Quốc hội thông qua phương án giảm lương hưu người lao động

Quốc hội thông qua phương án giảm lương hưu - Ảnh 1 Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, lương hưu của người lao động sẽ giảm đáng kể. Quốc hội thông qua dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Ngày 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi)

Đưa Luật Việc làm vào cuộc sống từ ngày 1/1/2015

Đưa Luật Việc làm vào cuộc sống - Ảnh 1 Lần đầu tiên nước ta có Luật Việc làm và người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật Việc làm gồm 7 chương, 62 điều, điều chỉnh các quan hệ về việc làm, bao gồm các quy định về 5 nội dung