Lý Huệ Tông

Tìm hiểu số phận bi thương của sứ quân Nguyễn Nộn

Số phận bi thương của sứ quân Nguyễn Nộn - Ảnh 1 Nguyễn Nộn (? -1219 hoặc 1229) là một sứ quân nổi dậy chống lại triều đình vào cuối thời nhà Lý, đầu thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Nộn người xã Phù Dực (huyện Tiên Du), nay là xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Theo Đại Việt sử lược,