Hưng Đạo Vương

Kể chuyện về tướng Trần Khánh Dư và lệnh ép dân đội nón Ma Lôi

Chuyện về tướng Trần Khánh Dư và lệnh ép dân đội nón Ma Lôi - Ảnh 1 Trần Khánh Dư là một vị tướng giỏi, một người nhạy cảm và tiên liệu được các khả năng của địch, nhưng không phải là con người nhân hậu… Đại Việt sử ký chép về tư cách đạo đức của Khánh Dư “tham lam, thô bỉ, những nơi ông trấn nhậm, mọi người đều rất