chợ Đông ba

Chỉ vì trộm một lạng vàng, viên thư lại bị xử chém

Trộm một lạng vàng, viên thư lại bị xử chém - Ảnh 1 Vào tháng 5/1823, dưới thời vua Minh Mạng (1820 – 1841), một ông quan làm việc tại phủ Nội vụ tên là Lý Hữu Diệm lấy trộm hơn một lạng vàng bị phát giác. Bộ Hình đưa ra xét xử vụ án và tuyên Diệm phải chịu hình phạt đi đày. Thế nhưng, vốn là