Hỏi Đáp luật: Nghỉ việc hưởng 70% lương vì công ty sản xuất khó khăn?

Tôi làm công nhân trong một công ty có 100% vốn Hàn Quốc. Do tình hình sản xuất khó khăn, công ty cho chúng tôi nghỉ từ ngày 18/12 đến ngày 4/1/2015.

Từ ngày 18/12 trở đi, nếu còn phép năm thì công nhân sẽ được hưởng 100% lương cho số ngày còn phép, những ngày còn lại sẽ được hưởng 70% lương. Tôi còn 7 phép năm, có nghĩa là từ ngày 18/12 đến hết ngày 25/12, tôi sẽ được hưởng nguyên lương, những ngày còn lại sẽ được hưởng 70% lương và chúng tôi không hề được báo trước về việc nghỉ trừ phép năm.

Chiều 17/12 có quyết định 18/12 nghỉ luôn như vậy có đúng với pháp luật không? Hơn nữa, mức lương cơ bản của công ty tôi là 2.600.000 đồng, phụ cấp là 750.000 đồng. Như vậy, việc hưởng 70% sẽ được tính như thế nào? và chỉ được hưởng 70% lương như vậy có đúng quy định không? Tôi xin chân thành cảm ơn sự tư vấn của Luật sư.

Thứ nhất: Các quy định về năm của NLĐ.

Điều 111, BLLĐ 2012 quy định người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày (Điều 112 BLLĐ 2012).

Trường hợp người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền (Khoản 2, Điều 114 BLLĐ).

Thứ hai: Quy định của pháp luật về thanh toán tiền lương cho NLĐ khi không nghỉ phép năm.

Căn cứ theo Điều 113 BLLĐ 2012, Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm, khi nghỉ hàng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Theo điều 114 – BLLĐ 2012: Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ.

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>