Cung Cấp Dịch Vụ Tư vấn luật lao động

Với một đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực , LuaSu-VietNam cung cấp các giải pháp toàn diện và hữu hiệu cho các doanh nghiệp (tại Việt Nam) và nước ngoài trong việc xử lý các vấn đề về pháp luật lao động.

LuaSu-VietNam tự hào là đơn vị cho IBM (tại Việt Nam), UBM Thái Lan, Esco Singapore, Printing Taixin Vina, Sunway Hotel

Các luật sư đang làm việc về tư vấn luật lao động

lao động của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn, soạn thảo và đưa ra ý kiến pháp lý về hợp đồng về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các văn bản khác liên quan tới việc sử dụng lao động trong doanh nghiệp;
Tư vấn chung về pháp luật lao động của (tại Việt Nam) cho doanh nghiệp và người sử dụng lao động (tại Việt Nam);
Tư vấn, soạn thảo và hoàn thiện các quy trình nội bộ của doanh nghiệp liên quan đến quản lý, sử dụng lao động như vấn đề bảo hiểm, tuyển dụng, công đoàn;
Tư vấn về việc xây dựng và thành lập công đoàn tại các doanh nghiệp;
Tư vấn về hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong doanh nghiệp;
Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm bắt buộc cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động giữa người lao động và sử dụng lao động;
Tư vấn và cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về lao động tại doanh nghiệp và tại các cơ quan chức năng;
Tư vấn về điều kiện, thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài tại (tại Việt Nam), thay mặt khách hàng xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại (tại Việt Nam) tại Sở lao động thương binh và xã hội;
Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tạm vắng, vấn đề tiền lương, thuế thu nhập của lao động nước ngoài tại (tại Việt Nam).

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>