Cung Cấp Dịch Vụ Tư vấn giải quyết tranh chấp

Với đội ngũ luật sư tranh tụng nhiều kinh nghiệm và am hiểu pháp luật, đặc biệt là pháp luật kinh doanh. Đặc biệt, luật sư Nguyễn Thanh Hà, luật sư điều hành của LuaSu-VietNam đã từng tham gia và giải quyết nhiều tranh chấp kinh doanh thông qua trọng tài quốc tế, vì vậy, LuaSu-VietNam sẽ cung cấp cho khách hàng các giải pháp giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, linh hoạt, nhanh chóng và có tính thực tiễn cao.

LuaSu-VietNam có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là giới doanh nhân trong việc giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực như giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp trong điều hành doanh nghiệp, tranh chấp trong hoạt động thương mại và đầu tư, lĩnh vực đất đai và bất động sản và các vấn đề thương mại quốc tế khác.
69 Tư vấn giải quyết tranh chấp Luật sư uy tín Việt Nam

damphan

LuaSu-VietNam hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp trong giai đoạn tiền tố tụng:

Nhận hồ sơ và đánh giá toàn diện về yếu tố pháp lý và kinh doanh liên quan đến tranh chấp;
Tư vấn quy trình và thủ tục, biện pháp và giải pháp để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí;
Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và đề xuất các phương án đàm phán giải quyết tranh chấp; tham gia cùng khách hàng hoặc thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên thứ ba;
Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc soạn thảo giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp.

LuaSu-VietNam tham gia tranh tụng tại tòa án và trọng tài:

Soạn thảo hồ sơ khởi kiện, nộp đợn khởi kiện và tiến hành các thủ tục tố tụng khác tại tòa án hoặc trọng tài có thẩm quyền;
Tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài với tư cách đại diện theo ủy quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>