Văn Bản Pháp Luật

Đưa Luật Việc làm vào cuộc sống từ ngày 1/1/2015

Đưa Luật Việc làm vào cuộc sống - Ảnh 1 Lần đầu tiên nước ta có Luật Việc làm và người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi khi luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật Việc làm gồm 7 chương, 62 điều, điều chỉnh các quan hệ về việc làm, bao gồm các quy định về 5 nội dung

Việt Nam đang triển khai từng bước tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình

Việt Nam từng bước tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình - Ảnh 1 Trong Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp 2013 tổ chức tại Học viện Tư pháp chiều 21/3 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã khẳng định, trong tương lai, Việt Nam sẽ từng bước xóa bỏ hình phạt tử hình. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư